Opravdu existují chemtrails?

11. červenec 2012 | 20.00 |

A je geoinženýrství záchranou nebo zkázou naší planety?

Netvrdím, že věřím v existenci chemtrails (a teď mi zas milovníci konspiračních teorií vynadejte do zaslepených ovcí, budu se těšit ;-), před časem o tom pěkně a seriózně psala Veruce, ale americký dokument z roku 2010 What in the World Are They Spraying? stojí za zkouknutí a zamyšlení. Navíc chemtrails mohou být fikcí, ale na geoinženýrství se určitě intenzivně pracuje. Čím se tento obor vlastně zabývá? Stručně řečeno, geoinženýři hledají metody boje proti nežádoucím důsledkům změn klimatu a globálního oteplování. Mezi hlavní prostředky patří:
1) Vypouštění sulfátových částic (oxidu siřičitého) do atmosféry. Kdyby se ročně vstřikovalo do atmosféry několik milionů tun oxidu siřičitého, ten by reagoval s kyslíkem, vodou a dalšími molekulami a vytvářel drobné síranové kapičky, jejichž mraky by rozptýlily sluneční světlo díky čemuž by byl západ Slunce červenější, obloha bledší a povrch Země v průměru chladnější. Sulfáty by se vypouštěly z balónů a letadel.
2) Rozprašování solných částic za účelem bělení mraků, které pak odrážejí do kosmu více slunečního záření. Tento návrh (solné částice by se rozprašovaly ze speciálních plachetnic) je považováno za nejbezpečnější projekt. Na rozdíl od solných částic totiž kyselina sírová zůstává v atmosféře až několik let.
3)
Fertilizace oceánů železem. Rozptylování železa jako mikroživiny v oceánských oblastech s jeho nedostatkem by podpořilo růst fytoplanktonu, který by pak ze vzduchu sbíral CO2. Plankton uvolňuje do atmosféry dimetylsulfid, který pomáhá vytvářet více bělejších mraků odrážejících sluneční záření do vesmíru. Výpočty ukazují, že by tímto způsobem bylo možné ochladit regionální teplotu o 0,5 stupňů Celsia, což by mohlo změnit směr západních větrů na původní pozici. Problém je však v tom, že nejsou prozkoumány vedlejší účinky.
4) Přímá absorpce CO2 z atmosféry.
 Jedním ze způsobů jak odstranit CO2 z atmosféry, je zvýšit zásaditost mořské vody rozštěpením chloridu sodného na hydroxid sodný a kyselinu chlorovodíkovou. Kyselina by se ukládala na pevnině a hydroxid sodný by zůstal v oceánu. Díky tomu by se ve vodě rozpustilo více CO2 bez dalšího okyselování oceánu. Uhlík by nakonec skončil na mořském dně jako uhličitan vápenatý. 

Žádná vláda dosud geoinženýrství oficiálně nepodporuje (ale když se podíváte na výše zmíněný film, zjistíte, že američtí kongresmani na dotazy jeho tvůrců reagovali téměř ustrašeně a snažili se před kamerami co nejrychleji zmizet).

Podporují jej však někteří bohatí a vlivní podnikatelé jako třeba Bill Gates. Gates investuje mj. do firmy Intelectual Ventures, která podporuje projekt StratoShield, v jehož rámci se do horních vrstev atmosféry vypouští oxid siřičitý pomocí hadic, které se udržují ve výšce díky balónům. (Zdroj a více 3pol.cz/1017-geoinzenyrstvi-zamerne-ochlazovani-atmosfery).
Bill Gates také podporuje americkou nadnárodní firmu Monsanto, která je jedním z největších producentů fosfátových herbicidů, pesticidů, hnojiv, ropných derivátů a geneticky modifikovaného obilí. Mj. tato společnost podniká v zemědělství, agrochemickém průmyslu a v oblasti biotechnologie, farmaceutik a geneticky modifikovaných potravin. Dále Monsanto velkými částkami sponzoruje kandidatury amerických politiků, zábavní parky a je zapletena do několika kontroverzí jako podplácení indonéských úřadů při prosazování geneticky modifikovaných plodin, kontaminace pesticidů vysoce toxickými  dioxiny, zaměstnávání dětí v Indii, zamoření několika oblastí ve státě Alabama polychlorovanými bifenyly nebo používání růstového hormonu Posilac, který se používá u hovězího dobytka pro větší produkci mléka a který je kvůli svým nežádoucím účinkům zakázán všude kromě USA. Tuto skutečnost zjistili reportéři americké TV stanice Fox News, ale vedení televize reportáž na poslední chvíli odmítlo odvysílat-Monsanto totiž patří k jeho největším reklamním inzerentům. (Zdroj a více 
cs.wikipedia.org/wiki/Monsanto).

Ale zpět k dokumentu What in the World Are They Spraying? Na začátku filmu jsou záznamy z konference Amerického sdružení pro pokrok vědy, kde hovoří špičkoví odborníci, kteří spolupracovali na geoinženýrských projektech, ale nyní se rozhodli promluvit o tom, jaká je skutečnost. A to, že nikdo neví, co může rozprašování různých sulfátových a solných částic do atmosféry ve skutečnosti způsobit. Stejně jako záchrana planety a lidstva to může být jejich zkáza. V další části filmu je zkoumána půda a rostilny v severní Kalifornii, Arizoně a na Havaji. Výsledky ukazují na nebezpečné množství hliníku, stroncia a baria, které tu dřív nebylo. Někzeré místních děti mají dokonce stopy hliníku i ve vlasech. Na závěr filmu se snaží tvůrci udělat rozhovory s některými kongresmany. Jak už jsem zmínila výše, žádný z nich nereagoval tak, že by neměl co skrývat. Proč?

Ať je pravda o nebezpečných postřicích ve všech koutech světa (někteří si dokonce myslí, že chemtrails mají za úkol přímo snížit populaci) jakákoli, je děsivé jak daleko jsme to nechali zajít. Za změny klimatu si můžeme sami, příroda tak jen reaguje na naše chování k ní. Matka Země by měla také dost potravin pro všechny, kdyby ovšem bohaté státy nehamounily všechno pro sebe. Kdyby nevykořisťovaly přírodní bohatství, nemuseli by lidé v těch chudých hladovět (tam je samozřejmě také problém v diktátorských režimech apod.). Stačilo by, aby se vlády, velké podniky a banky uskromnily a neničily všechno, co nám Země nabízí. Skoro se obávám, že jestli se jednou dostaneme do vesmíru tak po zničení naší planety zničíme i ty ostatní. Pokud se teda konečně nezačneme chovat jako inteligetní, civilizované-a skromné bytosti. Pak by se aspoň nemusely vymýšlet geoinženýrské projekty, jejichž dopady si vůbec neumíme představit a které budou stát (nebo už stojí?) miliardy až biliony dolarů. Kdo to asi zaplatí a co kvůli tomu bude zase zničeno? 

Dokument ke shlédnutí online zde.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře