Mareš: Pravicový extremismus a radikalismus v ČR

28. březen 2012 | 20.06 |

Kniha politologa Miroslava Mareše je přehledným a zajímavým pohledem do problematiky pravicového extremismu v ČR, má jen jedinou chybičku-byla vydána před 9 lety a od té doby se určitě některé věci změnily (místo Sládkových republikánů se v politice objevila strana DSSS, celou zemí zahýbal žhářský útok na romskou rodinu ve Vítkově apod.), ale i tak jde o užitečný průvodce touto problematikou nejen pro odborníky a studenty politologie, sociologie a podobných oborů, ale i širší veřejnost.
Kniha obsahuje 4 kapitoly. První je zaměřená na teoretické a metodologické aspekty politologického výzkumu pravicového extremismu a radikalismu, druhá na historii a vývoj extrémně nacionalistických a fašistických směrů v Československu, především za 1.republiky a 2.světové války a po nástupu komunismu až do rozpadu federace v roce 1993, třetí předkládá přehled ultrapravicových hnutí (politických i zájmových) v ČR, médií, subkultur i militantních až teroristických organizací a poslední kapitola hovoří o politice zaměřené na boj proti radikalismu a extremismu, jejích řešeních a výsledcích.
Nejzajímavější pro mě byla 3.kapitola, která předkládá ucelený přehled ultrapravicových hnutí a jejich odnoží v ČR. Tento seznam je, jak už jsem zmínila, rozdělen na politické strany a hnutí (zatím nejvýznamnější byla strana SPR-RSČ, jejímž předsedou byl Miroslav Sládek-tato strana byla v 1.pol.90.let i v parlamentu, jejím členem byl také Tomáš Vandas, který později založil vlastní stranu-DS, dnes DSSS, která, jak už bylo napsáno výše, v některých bodech navazuje na republikány), dále na ultrapravicové zájmové skupiny (nemusí jít nutně o extremisty a neonacisty, většinou se tyto skupiny prezentují jako vlastenci, např.Vlastenecká fronta z které se pak vyčlenila umírněnější Vlastenecká liga), ultrapravicová samostatná média (Analýza 17.listopadu Miroslava Dolejšího-článek ze kterého hodně čerpají extremisté i různí konspirátoři), některé tištěné magazíny, nakladatelství (Nové obzory) a internetové ziny, ultrapravicové subkultury (UP skinheads, hooligans, blackmetalisté) a militantní a teroristické organizace (resp.organizace, které spolupracují se zahrnaničními teroristy nebo přívrženci řešení problémů ozbrojeným odporem, patří sem i hnutí, která nepokrytě obdivují Hitlera, nacismus a Třetí říši do které bychom podle nich měli být začleněni, např.Neviditelná říše rytířů Ku Klux Klanu, Bedford a Forrest, Bohemia Hammerskins, Blood & Honour Division Bohemia, Národní odpor-Jungen Nationaldemokraten nebo také Aryan Pride, Combat 18...). 
Naopak v poslední kapitole jsou zmíněny instituce, které se zabývají politikou proti pravicovému extremismu v ČR-kromě samotného Parlamentu, prezidenta, Ústavy a Policie ČR nebo zpravodajských či bezpečnostních služeb a složek jsou to organizace šířeji zaměřené na ochranu lidských práv (Český helsinský výbor, Human Rights Watch, Amnesty International...), dále např.úžeji specializované Hnutí občanské solidarity a tolerance (H.O.S.T.), zájmové organizace lidí, kteří sami pocítili hrůzu fašistického a nacistického teroru nebo proti němu bojovali, např.Svaz bojovníků za svobodu, menšinové a náboženské organizace (romské, židovské) a organizace, které jsou však většinovou společností také vnímány jako radikální a extremistické, akorát, že levicově (Antifašistická akce-Antifa, Československá anarchistická federace-ČSAF, mezinárodní výzva Good Night White Pride-GNWP), popř.nerasističtí a apolitičtí skinheads.

O autorovi:

JUDr.PhDr.Miroslav Mareš, PhD. (nar.1974) absolvoval PF a FF (obor politologie) na MU v Brně. Nyní pracuje jako odborný asistent Katedry politologie FSS na MU, je soudním znalcem v oboru kriminalistika a zabývá se výzkumem extremismu, teorií pol.stran a analýzou politiky (hlavně pol.systémy ČR, Německa a EU). Je spoluautorem nebo spolueditorem knih jako Komunismus v ČR, Zahraniční politika pol.stran v ČR, Maďarku, Polsku a na Slovensku nebo Evropské pol.strany. Publikuje také odborné články a statě věnované problematice pravicového radikalismu a extremismu.


 

Zpět na hlavní stranu blogu