Zaujalo mě-Bloody Mary a další feministické weby

26. březen 2009 | 20.43 |

fishEatingFishStručně z historie:
V Evropě se feminismus začal rozvíjet na konci 18.stol. ve Francii jako reakce na Francouzskou revoluci. První významnou představitelkou byla Olympe de Gouges, která jako reakci na Deklaraci lidských práv (Deklarace práv muže a občana), napsala Deklaraci práv ženy a občanky. Ideologického vedení revoluce se však ujali muži ovlivněni myšlenkami J. J. Rousseaua, který trval na striktním oddělení rolí muže a ženy. Olympe de Gouges byla v roce 1793 popravena, protože byla obviněna z touhy po státnické moci a z opomenutí ctností přináležejících jejímu pohlaví. Politická angažovanost žen byla více méně všeobecně považována za zhoubnou pro "dobré mravy" nové společnosti. Po jejím skončení byl vydán dekret, jímž se zakazovala ženám účast na jakémkoli politickém hnutí a pod hrozbou rozehnání vojskem se na ulici nesměla shromáždit větší skupina žen než pěti.
Feminismus byl rozšířený proud i u nás za Rakouska-Uherska a v první ČSR. Politická a občanská práva žen zde prosazovalo mnoho významných umělkyň, především spisovatelek-M.D. Rettigová, B.Němcová, K.Světlá, E.Krásnohorská (její zásluhou bylo v Praze roku 1890 založeno první dívčí gymnázium ve střední Evropě), dále Ch.Gariggue a její manžel, prezident T.G.Masaryk, který ženy podporoval. Volební právo v ČSR získaly již v roce 1920 (pro srovnání, ve Švýcarsku roku 1971-to mě šokovalo!!!, v Lichtenštejnsku 1984-a to jsem si vždycky myslela, že je to sice maličká, ale vyspělá země, v Belgii 1948, v Maďarsku 1958...šokující data, že?).
Mezi významné političky té doby patřily např.F.Plamínková a M.Horáková.
Boj za práva žen se později rozhořel v 60.letech v USA, době tzv.sexuální revoluce. Ženy sice mohly běžně třeba studovat, ale uvědomovaly si, že ani tak si nezajistí dobrou práci. Feministické hnutí 2. vlny se zabývalo daleko širším spektrem problémů a myšlenkově se diverzifikovalo. Přináší také nová témata a nové přístupy. Do popředí se dostává např. problém socializace, jazyka a postavení žen v rozličných oblastech společenského života. Bohužel se v tehdejších fem.hnutích objevovaly vnitřní problémy-některé nechtěly do svého středu přijmout Afroameričanky a lesbičky.
Není pravda, že feminismus je zaměřený proti mužům (i když i zde se pochopitelně mohou najít fanatičky). Prostě požadují stejná politická, občanská i pracovní práva, vymizení diskriminace a předsudků a svobodu. Feminismus je také otázkou mužů, protože pevně stanovené genderově podmíněné role omezují nejen ženy, ale i muže. Stačí si připomenout diskriminaci otců po rozvodu.

Zdroj a více: www.feminismus.cz/

Anarchofeminismus
Anarchofeminismus požaduje úplné odstranění veškerých společenských hierarchií - tedy nejen těch založených na genderu. Je ostřejší a radikálnější než tzv.liberální fem.hnutí.
Odmítá jakýkoli útlak (rasový, homosexuálů...), podporuje transsexuály ve svém sebeurčení, smýšlí ekologicky a antiglobalisticky, snaží se své názory vyjádřit v umění (hlavně hudba).
Nejznámější organizací sdružující anarchofeministky je hnutí Riot Grrrls, které vzniklo roku 1991 v USA- New Yorku a Olympii. Mezi populární představitelky patřily především muzikantky z tehdejších grungeových a punkových kapel (Hole s Courtney Love, Bikini Kill, L7, Crass...). V ČR nám Riot Grrrls představují autorky blogu Bloody Mary, které o sobě říkají: "Bloody Mary je poměrně volné a otevřené seskupení, spojuje nás odpor proti sexismu a patriarchálnímu nastavení společnosti, myšlenky Riot Grrrls a kritický postoj vůči kapitalismu a útlaku obecně. Stejně jako jiné Riot Grrrls máme blízko k anarchismu, ale ne všechny se jako anarchofeministky definujeme. Vymezujeme se proti liberálnímu feminismu a jeho pojetí osvobození žen jakožto pouhého vyrovnání nerovností mezi gendery v tom smyslu, že ženám bude umožněno totéž, co mužům. Nemyslíme si, že genderovému útlaku lze zamezit legislativními změnami, které vnímáme jen jako kosmetické. Dále se v duchu Riot Grrrls stavíme proti příliš akademizujícímu a suchému feminismu. Riot Grrrl feminismus je úzce spojen s nezávislou D.I.Y. (tzn.do it yourself, nezávislou-pozn.marieke) kulturou. Jde v něm o hravost a tvořivost, chce se bavit, a přesto se stále zabývat vážnými politickými otázkami. Chceme-li vytvořit alternativu stávajícího patriarchálního, kapitalistického a ponurého světa, osvětlovaného pouze televizními obrazovkami, musí to být alternativa se vším všudy, a tedy i se zábavou."
Více na
bloodymary.blog.cz/
Anarchofeminismem se zabývá i Anarchofem.skupina 8.března, jejich původní web se bohužel již neaktualizuje, ale je zde mnoho článků
fs8brezna.ecn.cz/files/fem.htmlanebo na anarchofeminismus.org/

Můj názor: Bohužel mnoho lidí (dokonce i žen) stále považuje feministky (i ty liberální) za ošklivé lesby, které nenávidí chlapy. Tyto předsudky nesnáším, ostatně snažím se vyhýbat předsudkům v jakékoli oblasti i když je to těžké, to je pravda. Na druhou stranu ženy dodnes nejsou zcela rovnoprávné (a to ani v zemích, které se řadí k vyspělým) a nežijeme přece v dobách, kdy se věřilo, že ženy nejsou lidé, ale tvorové seslaní ďáblem, mají nízké IQ, protože nemají tak velké hlavy jako muži a další bláboly. Více se kloním k (byť radikálnějšímu) smýšlení anarchofeministek i proto, že se neprosazují jen za zrovnoprávění a odstranění diskriminace, ale i celkově odstranění předsudků, šovinistického či sexistického smýšlení (a že ho dodnes plno lidí má!) a orientují se i na další aspekty-boj proti rasismu, ekologie a ochrana zvířat, podpora sexuálních menšin (včetně transsexuálů) atd. Jediné s čím bych polemizovala je odmítání kapitalismu, na druhou stranu k tomu se váže i globalizace a konzum, což taky nepodporuji.


 

Zpět na hlavní stranu blogu