Skull and Bones (Řád lebky a kostí)

11. únor 2017 | 22.33 | rubrika: Tajemné společnosti

Jedna z nejznámějších tajných společností v USA vznikla roku 1832 na prestižní Yaleově univerzitě v New Havenu, stát Connecticut. Zakladateli byli pozdější obchodník, pedagog a politik William Huntington Russell, pocházející z rodiny, která spoluzakládala i samotnou školu a Alphonso Taft, otec prezidenta Williama Howarda Tafta (ten před vstupem do prezidentské funkce působil na Yaleově univerzitě jako profesor).

Od té doby se členy spolku stala celá řada prominentních a vlivných osobností, mj. bývalí prezidenti George H. W. Bush a jeho syn George W. Bush (stejně jako už dědeček George Bushe st., senátor a finančník Prescott Bush), kandidát na prezidenta John Kerry, Percy Rockefeller a někteří další členové významné rodiny Rockefellerů, H. J. Heinz II, dědic a ředitel slavné firmy vyrábějící kečupy a další.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 45x

Klaus-Rudiger Mai: Nejznámější tajná bratrstva

18. srpen 2013 | 21.47 | rubrika: Tajemné společnosti

Mýty, moc a skutečnost

Zednáři, ilumináti, rosenkruciáni, ale i další. Tajné spolky vždy přitahovaly pozornost a fantazii lidí. Mnozí věří, že členové tajných elit ovládají celou planetu. Kdo však od této knihy německého autora čeká konspirační teorie, bude zklamán. Kniha je sice nabitá zajímavostmi, ale působila na mě velmi seriózně. Pátrá po vzniku tajných společenství až do dávných dob, kdy vznikaly (např. historie zednářského bratrstva se zřejmě odvíjí až k dobám stavby slavného Šalamounova chrámu v letech 970-931 př. n. l.) až k jejich aktivitám v současnosti. Zároveň popisuje symboliku, rituály, jejich vztahy k historické i dnešní politice a další informace.
Kniha však není věnována jen těm úplně nejznámějším, které jsem zmínila v úvodu, ale např. i italské a čínské mafii, srbské nacoinalistické organizaci Černá ruka, karbonářům a některým dalším. A nechybí ani zajímavý pohled do dění ve Vatikánu.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 99x

Devět neznámých

7. únor 2013 | 21.34 | rubrika: Tajemné společnosti

Legenda o společnosti Devíti neznámých patří k nejstarším teoriím o spiknutí. Záhadné sdružení údajně založil před více než 2000 lety indický král Ašóka, mírumilovný buddhista, aby za pomoci vzdělaných lidí a moudrých knih zabránil dalším válkám a bojům, které jeho zemí zmítaly. Devět zasvěcenců prý mezi sebou komunikovalo tajným jazykem a pracovali s devíti knihami (každá pro jednoho), které také sami doplňovali. Ašóka tak chtěl skrýt učení o přírodních vědách, psychologii, fyzice a dalších vědních oborech před lidmi v jejichž rukou by se bádání v těchto oblastech mohlo stát nebezpečným a obrátit se proti lidstvu samotnému.
Tajné knihy prý byly nabité poznatky, které by byly ohromující i dnes, nemluvě o tom, že vznikaly už před naším letopočtem.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 247x

Ku-Klux-Klan (KKK)

25. duben 2012 | 20.46 | rubrika: Tajemné společnosti

ku_klux_klan_mdZakladatelé: kapitán John C. Lester, major James R. Crowe, John D. Kennedy, Calvin Jones, Richard R. Reed, Frank O. McCord
Založeno: 1866
Sídlo: Každá frakce má vlastní.
Zázemí: KKK je rozdělen na kolem 40 samostatných frakcí různých velikostí, neexistuje "jeden" KKK.
Odhadovaná velikost: V rámci jednotlivých KKK organizací exsituje přes 100 poboček s různě početným členstvím. Dohromady je to asi kolem 5 000 členů a příznivců. KKK je nejsilnější na Jihu a Středozápadě (USA).
Kriminální činnost: Relativně široká od zločinů z nenávisti po vnitrostátní terorismus.
Média: hromadná pošta, letáky, internet

komentáře (1) | přidat komentář | přečteno: 609x

Ilumináti

13. září 2011 | 20.22 | rubrika: Tajemné společnosti

okoMnoho lidí i dnes naprosto vážně věří, že Ilumináti ovládají celý svět, ovlivňují vlády a centrální banky i nejmocnějších států a prostřednictvím teroristických útoků (např.11.září), hudebního a filmového průmyslu apod.vysílají mezi obyčejné lidi okultní a satanistické symboly, kterými si celé lidstvo chtějí podmanit jako otroky. Kdo vlastně jsou Ilumináti, co patří do jejich učení a proč jsou tak obávaní? (Čerpám hlavně z wikipedie, protože téměř žádné nezaujaté stránky jsem nenašla).
Pojem Ilumináti nebo iluminátství (z lat.illuminatio-osvícení) je používán pro mnoho tajných skupin, současných i historických, skutečných i fiktivních. Patří sem hlavně bavorští Ilumináti, rosikruciáni (viz 
marieke.pise.cz/127932-rosenkruciani.html) a martinisté.
Pojem Ilumináti byl používán od 14.stol. Bratry Svobodného ducha. V 15.stol. byl přejat dalšími, kteří tvrdili, že prozření nepřichází skrz nějakou autoritu, ale člověkem samotným jako výsledek povzneseného vědomí, tj.osvícení.

komentáře (6) | přidat komentář | přečteno: 6.538x

Opus Dei

2. květen 2011 | 19.00 | rubrika: Tajemné společnosti

Katolické sdružení laiků Opus Dei (latinsky Dílo Boží) založil Escrivá de Balaguer roku 1928 (pro muže), potažmo 1930 (pro ženy). Seskupení bylo roku 1950 uznáno Vatikánem jako "Světský institut". Opus Dei (OD) se vyznačuje extrémně konzervativním postojem ve všech otázkách víry a politiky. Kvůli vlastním tajemným kramářským praktikám upadlo společenství vícekrát v podezření,

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 128x

Rosenkruciáni

20. listopad 2010 | 20.21 | rubrika: Tajemné společnosti

RozekrRosenkruciáni (psáno také rosekruciáni, roz(s)ikruciáni nebo Řád Růže a kříže) byli tajná společnost, která vznikla na počátku 17.stol.v Německu. Symbolem byl kříž s bílou růží uprostřed, který byl znakem učení a tradic založených na křesťanských principech. Zakladatelem byl údajně Christian Rosenkreuz, středověký alchymista, ale pravděpodobně byl jen alegorickou postavou. Podle legendy objevil a učil se východní moudrosti během pouti na Střední východ mezi tureckými, arabskými a perskými mudrci. Když se vrátil, založil Bratrstvo Růže kříže a stal se jeho vůdcem. Říká se, že Rosenkreuzovo tělo našel jeden z členů bratrstva v perfektně zachovalém stavu 120 let po jeho smrti v komnatě, kterou sám postavil jako skladiště moudrosti. Podle některých se později Rosenkreuz zjevil jako hrabě St.Germain (marieke.pise.cz/50445-hrabe-saint-germain.html).
Za skutečného zakladatele i autora základních rosenkruciánských spisů (první byl vytištěn roku 1614) je však považován luteránský pastor, teolog, filozof a básník Johann Valentin Andreae (1586, Herrenberg-1654, Sttutgart), který ztělesňuje protestantskou kulturu Německa na cestě od renesance k baroku.

komentáře (2) | přidat komentář | přečteno: 1.408x

Zednářská lóže

27. červenec 2010 | 22.34 | rubrika: Tajemné společnosti

Zednářské lóže (označovány také jako svobodní zednáři) je tajné sdružení lidí (během staletí, co existují i slavných) opředené mnoha mýty a konspiračními teoriemi. V současné podobě vzniklo zřejmě v 18.stol.v Londýně 24.června (na sv.Jana Křtitele) 1717. Podle tzv. Chrámové legendy se zednářství odvozuje od Hirama Abiffa, stavitele Šalamounova chrámu, podle jiné hypotézy se svobodní zednáři měli snažit navázat na odkaz řádu Templářů, který byl zrušen 12. října 1307 na příkaz krále Filipa IV. a papeže Klimenta V.

komentáře (7) | přidat komentář | přečteno: 2.656x

Společnost Thule

6. prosinec 2009 | 13.01 | rubrika: Tajemné společnosti

Společnost Thule (německy Thule-Gesellschaft) byla německá okultistická a lidová skupina v Mnichově nazvaná podle mytologického ostrova (něco jako Atlantida). Podle některých členů se tento ostrov nacházel v Tibetu. Karl Haushofer, zakladatel další krajně pravicové tajné společnosti Vril, věřil tomu, že kořeny árijské superrasy leží ve Střední Asii, přesněji v Tibetu. Himmler a jeho "Společnost pro výzkum dědictví po předcích" (Ahnenerbe) uspořádal výpravu do Tibetu. Tuto expedici vedl německý přírodovědec Ernst Schafer. Dalším členem expedice byl Bruno Berger (antropolog, příslušník SS), který poukazoval na to, že sebejisté a panovačné chování Tibeťanů jsou možná důkazem toho, že Tibeťané mohou být prototypem Germánů. Jako další důkaz této jeho teorie uváděl to, že Tibeťané mají určité fyzické zvláštnosti. Tím myslel vystouplé lícní kosti - podobné jako u Germánů.

komentáře (3) | přidat komentář | přečteno: 1.313x

Templáři

28. červen 2009 | 23.13 | rubrika: Tajemné společnosti

Řád templářů byl jedním z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. Celý název řádu zněl Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu. Byl založen roku 1118 nebo 1119 jako důsledek první křížové výpravy do Svaté země (dnešní Izrael) v letech 1096-99. Základem řádu byl 9členný spolek francouzských rytířů v čele s Hugonem de Payns a Godefroyem de Saint Omer. Řád dostal

komentáře (2) | přidat komentář | přečteno: 1.042x